Frito Lay – Walking Taco – Fritos Frito Lay – Walking Taco – Tostitos Frito Lay – Walking Taco – Doritos Snak King – 1.6 oz Yellow Round Tortilla Chip Snak King – 2 oz Yellow Round Tortilla Chips Snak King – Bulk Yellow Tortilla Chips