Zee Zee’s – Taco Hummus

Item #: 25200

Product: Zee Zee’s Taco Hummus

Case: 120

Size: 3 oz

Contribution:  Smart Snack Compliant,  1 Meat Alternative

Zee Zee’s – Red Pepper Hummus

Item #: 154161

Product: Zee Zee’s Red Pepper Hummus

Case: 120

Size: 3 oz

Contribution:  Smart Snack Compliant,  1 Meat Alternative